Armenië - 2016-04-25

In dit algemeen ambtsbericht wordt de situatie in Armenië beschreven voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit dit land en voor de besluitvorming over de terugkeer van afgewezen Armeense asielzoekers. Dit ambtsbericht is een actualisering van het eerder verschenen algemeen ambtsbericht over de situatie in Armenië (laatstelijk oktober 2013) en beslaat de periode van november 2013 tot en met maart 2016.