Thematisch ambtsbericht veiligheidssituatie in Jemen

In dit thematisch ambtsbericht wordt de veiligheidssituatie in Jemen beschreven voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit dit land en voor de besluitvorming over de terugkeer van afgewezen Jemenitische asielzoekers. Het ambtsbericht beslaat de periode van oktober 2015 tot en met juni 2016.

Thematisch ambtsbericht veiligheidssituatie in Jemen (PDF | 42 pagina's | 2,1 MB)