Thematisch ambtsbericht dienstplicht in Syrië

Dit thematisch ambtsbericht beschrijft de dienstplicht in Syrië en de situatie van Syrische dienstplichtigen, voor zover deze van belang zijn voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit dit land. Het ambtsbericht beslaat de periode van juli 2015 tot en met november 2016.