Algemeen ambtsbericht Iran (mei 2017)

In dit algemeen ambtsbericht wordt de situatie in Iran beschreven voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielaanvragen van personen die afkomstig zijn uit Iran en voor de besluitvorming over terugkeer van afgewezen Iraanse asielzoekers.

Algemeen Ambtsbericht Iran (mei 2017) (PDF | 75 pagina's | 1,3 MB)

Correctiebrief Algemeen Ambtsbericht Iran 2017 (april 2021) (PDF | 1 pagina | 79 kB)

Terms of Reference bij Algemeen Ambtsbericht (mei 2017) (PDF | 14 pagina's | 12,3 MB)

Periode ambtsbericht: januari 2014-april 2017

Dit ambtsbericht is een actualisering van het algemeen ambtsbericht Iran van december 2013. De verslagperiode beslaat de periode januari 2014 tot en met april 2017. Relevante ontwikkelingen tot aan de publicatie van dit ambtsbericht zijn voor zover mogelijk in het ambtsbericht opgenomen.

Ambtsberichten ouder dan 8 jaar in webarchief

Zoekt u een ambtsbericht ouder dan 8 jaar en kunt u dat hier niet vinden? Kijk dan in het webarchief van Rijksoverheid.nl.