Algemeen Ambtsbericht Zuid- en Centraal Somalië 2017

In dit algemeen ambtsbericht wordt de situatie in Zuid- en Centraal-Somalië beschreven, voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit dat land en voor de besluitvorming over de terugkeer van afgewezen Somalische asielzoekers.

Van dit ambtsbericht is in november 2017 een gecorrigeerde versie verschenen.