Algemeen ambtsbericht China

Dit algemeen ambtsbericht beschrijft de situatie in China voor zover die van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit dat land en voor besluitvorming over de terugkeer van afgewezen Chinese asielzoekers. Het algemeen ambtsbericht beslaat de periode van januari 2013 tot en met januari 2018.