Thematisch ambtsbericht veiligheidssituatie in Afghanistan (juni 2018)

Thematisch ambtsbericht over de veiligheidssituatie in Afghanistan, voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit dit land. Bij het Ambtsbericht bevatten de Terms of Reference (ToR) een overzicht met aandachtspunten.

Het ambtsbericht is een actualisering van het hoofdstuk over de veiligheidssituatie in Afghanistan uit het ambtsbericht van november 2016. Dit thematisch ambtsbericht beslaat de periode van november 2016 tot en met mei 2018.