Algemeen ambtsbericht Russische Federatie

In dit algemeen ambtsbericht wordt de situatie in de Russische Federatie beschreven, voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit dat land en voor de besluitvorming over de terugkeer van afgewezen Russische asielzoekers. Het ambtsbericht beslaat de periode van juli 2017 tot en met november 2018.

Algemeen ambtsbericht Russische Federatie december 2018 (PDF | 108 pagina's | 1,3 MB)

Corrigendum op het algemeen ambtsbericht Russische Federatie 2018 (PDF | 1 pagina| 39 kB)

Terms of Reference Russische Federatie mei 2018 (PDF | 11 pagina's | 588 kB)

Zoekt u een ambtsbericht ouder dan acht jaar en kunt u dat hier niet vinden? Raadpleeg dan het webarchief van Rijksoverheid.nl.