Algemeen Ambtsbericht Zuid- en Centraal Somalië 2019

In dit algemeen ambtsbericht wordt de situatie in Zuid- en Centraal-Somalië  beschreven, voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit dat land en voor de besluitvorming over de terugkeer van afgewezen Somalische asielzoekers.

N.B.: Zoekt u een ambtsbericht ouder dan acht jaar en kunt u dat hier niet vinden? Raadpleeg dan het web-archief van Rijksoverheid.