Thematisch ambtsbericht Guinee over Vrouwelijke genitale verminking en minderjarigen

In dit thematisch ambtsbericht wordt de situatie van vrouwelijke genitale verminking en (alleenstaande) minderjarigen in Guinee beschreven voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielaanvragen van personen die afkomstig zijn uit dit land en voor de besluitvorming over terugkeer van afgewezen Guineese asielzoekers.

Terms of Reference Guinee 12 november 2019 (PDF | 4 pagina's | 498 kB)

Thematisch ambtsbericht Guinee over Vrouwelijke genitale verminking en minderjarigen (PDF | 83 pagina's | 3,2 MB)

Periode

De verslagperiode beslaat de periode juli 2014 tot en met april 2020.

Ambtsberichten ouder dan acht jaar in het webarchief

Zoekt u een ambtsbericht ouder dan 8 jaar en kunt u dat hier niet vinden? Raadpleeg dan het webarchief van Rijksoverheid.nl.