Algemeen ambtsbericht Syrië van mei 2020

In dit algemeen ambtsbericht wordt de situatie in Syrië beschreven voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielaanvragen van personen die afkomstig zijn uit dit land en voor de besluitvorming over terugkeer van afgewezen Syrische asielzoekers.

Algemeen ambtsbericht Syrië van mei 2020 (PDF | 86 pagina's | 2,3 MB)

Terms of Reference Syrië  10 december 2019 (PDF 9 pagina's | 489 kB) 

Engelse vertaling (PDF | 83 pagina's | 2,3 MB)

Periode

De verslagperiode beslaat de periode juni 2019 tot en met maart 2020.

Ambtsberichten ouder dan acht jaar in het webarchief

Zoekt u een ambtsbericht ouder dan 8 jaar en kunt u dat hier niet vinden? Raadpleeg dan het webarchief van Rijksoverheid.nl.