Algemeen ambtsbericht Eritrea 2020

In dit algemeen ambtsbericht wordt de situatie in Eritrea beschreven voor zover van belang voor de beoordeling van asielaanvragen van personen afkomstig uit Eritrea en voor de besluitvorming over terugkeer van afgewezen Eritrese asielzoekers. Dit ambtsbericht is een actualisering van het algemeen ambtsbericht Eritrea van oktober 2019. De verslagperiode beslaat de periode oktober 2019 tot en met november 2020. Relevante ontwikkelingen zijn tot aan de publicatiedatum meegenomen. Dit ambtsbericht betreft een feitelijke, neutrale en objectieve weergave van de bevindingen gedurende de onderzochte periode en biedt geen beleidsaanbevelingen.

Algemeen ambtsbericht Eritrea 2020 (PDF | 58 pagina's | 1.013 kB)