Algemeen ambtsbericht Ethiopië (februari 2021)

Dit Algemeen Ambtsbericht beschrijft de situatie in Ethiopië, voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit Ethiopië en voor de besluitvorming over de terugkeer van afgewezen Ethiopische asielzoekers. Bij het Ambtsbericht bevatten de Terms of Reference (ToR) een overzicht met aandachtspunten.

Algemeen ambtsbericht Ethiopië van februari 2021 (PDF | 112 pagina's | 1,8 MB)

Terms of Reference Ethiopië 6 juli 2020 (PDF | 5 pagina's | 68 kB)

Engelse vertaling beschikbaar

Dit Algemeen Ambtsbericht is ook beschikbaar in het Engels.

Ambtsbericht ouder dan 8 jaar

Zoekt u een Ambtsbericht ouder dan 8 jaar en kunt u dat hier niet vinden? Raadpleeg dan het webarchief van Rijksoverheid.nl