Algemeen ambtsbericht Iran februari 2021

Dit algemeen ambtsbericht beschrijft de situatie in Iran voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielaanvragen van personen die afkomstig zijn uit dit land en voor de besluitvorming over terugkeer van afgewezen Iraanse asielzoekers. De verslagperiode van dit ambtsbericht loopt van maart 2019 tot en met januari 2021.

Ambtsberichten ouder dan 8 jaar in archief

Zoekt u een ambtsbericht ouder dan 8 jaar en kunt u dat niet vinden op deze website? Raadpleeg dan het webarchief van Rijksoverheid.nl.