Algemeen ambtsbericht Syrië juni 2021

Dit algemeen ambtsbericht beschrijft de situatie in Syrië voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielaanvragen van personen die afkomstig zijn uit dit land en voor de besluitvorming over terugkeer van afgewezen Syrische asielzoekers.

Van dit ambtsbericht is een Engelse vertaling beschikbaar.

Algemeen ambtsbericht Syrië juni 2021 (PDF | 112 pagina's | 2,5 MB)

Terms of reference voor algemeen ambtsbericht Syrië (14 december 2020) (PDF | 12 pagina's | 81 kB)

Periode

De verslagperiode beslaat de periode juni 2020 tot en met april 2021.

Ambtsberichten ouder dan 8 jaar in het webarchief

Zoekt u een ambtsbericht ouder dan 8 jaar en kunt u dat hier niet vinden? Raadpleeg dan het webarchief van Rijksoverheid.nl.