Thematisch ambtsbericht Tigray augustus 2021

Dit ambtsbericht beschrijft de situatie in Tigray, een noordelijke staat van Ethiopië, voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielaanvragen en voor de besluitvorming over terugkeer van afgewezen asielzoekers. Het betreft hier personen uit Tigray, personen van etnisch Tigrese afkomst of personen die op enigerlei andere wijze de gevolgen ondervinden van het conflict in het noorden van Ethiopië.

Thematisch ambtsbericht Tigray augustus 2021 (PDF | 63 pagina's | 1,8 MB)

Terms of Reference Tigray (28 mei 2021) (PDF | 3 pagina's | 149 kB)

Periode

De verslagperiode beslaat met name de periode van november 2020 tot en met augustus 2021, maar het ambtsbericht gaat daar waar nodig voor de context op eerdere gebeurtenissen in.

Ambtsberichten ouder dan 8 jaar in het webarchief

Zoekt u een ambtsbericht ouder dan 8 jaar en kunt u dat hier niet vinden? Raadpleeg dan het webarchief van Rijksoverheid.nl.