Algemeen ambtsbericht Azerbeidzjan van september 2021

In dit algemeen ambtsbericht wordt de situatie in Azerbeidzjan beschreven voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielaanvragen van personen die afkomstig zijn uit dit land en voor de besluitvorming over terugkeer van afgewezen Azerbeidzjaanse asielzoekers. Dit ambtsbericht is een actualisering van het algemeen ambtsbericht van juli 2020. 

Algemeen ambtsbericht Azerbeidzjan van september 2021 (PDF | 99 pagina's | 985 kB)

Terms of Reference Azerbeidzjan (15 maart 2021) (PDF | 5 pagina's | 94 kB)

Periode

De verslagperiode beslaat de periode van juli 2020 tot en met augustus 2021.

Ambtsberichten ouder dan 8 jaar in het webarchief

Zoekt u een ambtsbericht ouder dan 8 jaar en kunt u dat hier niet vinden? Raadpleeg dan het webarchief van Rijksoverheid.nl.