Algemeen Ambtsbericht Libië (september 2021)

In dit Algemeen Ambtsbericht wordt de situatie in Libië beschreven voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielaanvragen van personen die afkomstig zijn uit dit land en voor de besluitvorming over terugkeer van afgewezen Libische asielzoekers. Dit Ambtsbericht is een actualisering van het Algemeen Ambtsbericht over Libië van juni 2020.

Algemeen Ambtsbericht Libië (september 2021) (PDF | 106 pagina's | 1,7 MB)

Terms of Reference Libië (28 januari 2021) (PDF | 12 pagina's | 374 kB)

Periode Ambtsbericht

De verslagperiode beslaat de periode juli 2020 tot en met september 2021.

Ambtsberichten ouder dan 8 jaar in het webarchief

Zoekt u een ambtsbericht ouder dan 8 jaar en kunt u dat hier niet vinden? Raadpleeg dan het webarchief van Rijksoverheid.nl.