Algemeen ambtsbericht Irak van oktober 2021

In dit algemeen ambtsbericht wordt de situatie in Irak beschreven voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit Irak en voor besluitvorming over de terugkeer van afgewezen Iraakse asielzoekers. Dit ambtsbericht is een actualisering van het algemeen ambtsbericht van december 2019.

Algemeen ambtsbericht Irak van oktober 2021 (PDF | 106 pagina's | 1,6 MB)

Terms of Reference Irak 19 januari 2021 (PDF | 14 pagina's | 452 kB)

Periode

Dit ambtsbericht beslaat de periode van januari 2020 tot en met augustus 2021.

Ambtsberichten ouder dan 8 jaar in het webarchief

Zoekt u een ambtsbericht ouder dan 8 jaar en kunt u dat hier niet vinden? Raadpleeg dan het webarchief van Rijksoverheid.nl.