Algemeen ambtsbericht Egypte van november 2021

In dit algemeen ambtsbericht wordt de situatie in Egypte beschreven voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielaanvragen van personen die afkomstig zijn uit dit land en voor de besluitvorming over terugkeer van afgewezen Egyptische asielzoekers.

Algemeen ambtsbericht Egypte van november 2021 (PDF | 118 pagina's | 2,1 MB)

Terms of Reference Egypte van 24 maart 2020 (PDF | 13 pagina's | 144 kB)

Periode

De verslagperiode beslaat de periode juli 2013 tot en met september 2021.

Ambtsberichten ouder dan 8 jaar in het webarchief

Zoekt u een ambtsbericht ouder dan 8 jaar en kunt u dat hier niet vinden? Raadpleeg dan het webarchief van Rijksoverheid.nl.