Algemeen ambtsbericht Turkije (maart 2022)

Dit algemeen ambtsbericht beschrijft de situatie in Turkije voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielaanvragen van personen die afkomstig zijn uit dit land en voor de besluitvorming over terugkeer van afgewezen Turkse asielzoekers.

Algemeen ambtsbericht Turkije maart 2022 (nieuwe versie 4 april 2022) (PDF | 87 pagina's | 920 kB)

Bijlage bij algemeen ambtsbericht Turkije: vertalingen van openbare, anderstalige bronnen (PDF | 41 pagina's | 385 kB)

Terms of Reference voor algemeen ambtsbericht Turkije (19 augustus 2021) (PDF | 9 pagina's | 206 kB)

Brief van 4 april 2022 ter verduidelijking algemeen ambtsbericht Turkije maart 2022 (PDF | 1 pagina | 70 kB)

Periode

Dit ambtsbericht is een actualisering van het algemeen ambtsbericht Turkije van maart 2021. De verslagperiode beslaat de periode maart 2021 tot en met 25 februari 2022.

Ambtsbericht in het Engels

Er is ook een Engelse vertaling van dit ambtsbericht beschikbaar.

Ambtsberichten ouder dan 8 jaar in het webarchief

Zoekt u een ambtsbericht ouder dan 8 jaar en kunt u dat hier niet vinden? Raadpleeg dan het webarchief van Rijksoverheid.nl.