Algemeen ambtsbericht Afghanistan maart 2022

Dit algemeen ambtsbericht beschrijft de situatie in Afghanistan voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielaanvragen van personen die afkomstig zijn uit dit land en voor de besluitvorming over terugkeer van afgewezen Afghaanse asielzoekers. Dit ambtsbericht is een actualisering van het algemeen ambtsbericht Afghanistan van november 2020.

Algemeen ambtsbericht Afghanistan maart 2022 (PDF | 310 pagina's | 3,4 MB)

Terms of Reference Afghanistan 31 mei 2021 (PDF | 15 pagina's | 231 kB)

Aanvullende Terms of Reference Afghanistan 2 november 2021 (PDF | 7 pagina's | 178 kB)

Ambtsberichten ouder dan 8 jaar in het webarchief

Zoekt u een ambtsbericht ouder dan 8 jaar en kunt u dat hier niet vinden? Raadpleeg dan het webarchief van Rijksoverheid.nl.