Algemeen ambtsbericht Syrië van mei 2022

In dit algemeen ambtsbericht wordt de situatie in Syrië beschreven voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit Syrië en voor besluitvorming over de terugkeer van afgewezen Syrische asielzoekers. Dit ambtsbericht is een actualisering van het algemeen ambtsbericht van juni 2021. Dit ambtsbericht beslaat de periode van mei 2021 tot en met mei 2022. 

Algemeen ambtsbericht Syrië van mei 2022 (PDF | 100 pagina's | 1,4 MB)

Terms of Reference Syrië van oktober 2021 (PDF | 15 pagina's | 267 kB)

Ambtsberichten ouder dan 8 jaar in het webarchief

Zoekt u een ambtsbericht ouder dan 8 jaar en kunt u dat hier niet vinden? Raadpleeg dan het webarchief van Rijksoverheid.nl.