Algemeen ambtsbericht China van december 2022

In dit algemeen ambtsbericht wordt de situatie in de Volksrepubliek China beschreven voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielaanvragen van personen die afkomstig zijn uit dit land en voor de besluitvorming over terugkeer van afgewezen Chinese asielzoekers. Dit ambtsbericht is een actualisering van het algemeen ambtsbericht China van juli 2020. De verslagperiode beslaat de periode van juli 2020 tot en met november 2022.

Terms of Reference (14 april 2022) (PDF | 10 pagina's | 270 kB)

Ambtsberichten ouder dan 8 jaar

Zoekt u een ambtsbericht ouder dan 8 jaar en kunt u dat niet vinden op deze website? Raadpleeg dan het archief van rijksoverheid.nl.