Kort thematisch ambtsbericht inzake het ne bis in idem-beginsel, buitenlandse strafvonnissen en privacywetgeving in Marokko

Dit kort thematisch ambtsbericht beschrijft de wet- en regelgeving en de praktijk in Marokko ten aanzien van het ne bis in idem-beginsel in Marokko, de erkenning van buitenlandse strafvonnissen en relevante privacywetgeving in Marokko, voor zover dit van belang is voor de beleidsvorming door de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid en de uitvoeringspraktijk van de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V). De bijbehorende Terms of Reference (ToR) bevat een overzicht met aandachtspunten.

Kort thematisch ambtsbericht inzake het ne bis in idem-beginsel in Marokko van juli 2023 (PDF | 13 pagina's | 253 kB)

Terms of Reference van 11 april 2023 (PDF | 3 pagina's | 91 kB)

Ambtsberichten ouder dan 8 jaar in archief

Zoekt u een ambtsbericht ouder dan 8 jaar en kunt u dat hier niet vinden? Kijk dan in het webarchief van Rijksoverheid.nl.