Algemeen ambtsbericht Irak november 2023

Dit algemeen ambtsbericht beschrijft de situatie in Irak voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielaanvragen van personen die afkomstig zijn uit dit land en voor de besluitvorming over terugkeer van afgewezen Iraakse asielzoekers. Dit ambtsbericht beslaat de periode van oktober 2021 tot en met september 2023.

Ambtsberichten ouder dan 8 jaar in het webarchief

Zoekt u een ambtsbericht ouder dan 8 jaar en kunt u dat hier niet vinden? Raadpleeg dan het webarchief van Rijksoverheid.nl.