Algemeen ambtsbericht Ethiopië januari 2024

Dit algemeen ambtsbericht beschrijft de situatie in Ethiopië voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit Ethiopië en voor de besluitvorming over de terugkeer van afgewezen Ethiopische asielzoekers. Dit ambtsbericht beslaat de periode van december 2022 tot en met december 2023.

Ambtsbericht in het Engels

Er is ook een Engelse vertaling van dit Ambtsbericht beschikbaar.

Ambtsberichten ouder dan 8 jaar

Zoekt u een ambtsbericht ouder dan 8 jaar en kunt u dat niet vinden op deze website? Raadpleeg dan het archief van rijksoverheid.nl.