Toelichting op algemeen ambtsbericht Nigeria van januari 2023

Nadere toelichting op een passage uit het algemeen ambtsbericht Nigeria van januari 2023 over slachtoffers van mensenhandel naar aanleiding van de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 23 november 2023.