Algemeen beleidskader indeplaatsstelling bij taakverwaarlozing

Dit beleidskader bevat de uitgangspunten voor het nemen van besluiten door een toezichthouder (provincie of het Rijk) wanneer een provincie of gemeente wettelijke taken niet naar behoren uitvoert. 

Algemeen beleidskader indeplaatsstelling bij taakverwaarlozing (PDF | 19 pagina's | 233 kB)