Rijksnatuurvisie 2014 'Natuurlijk verder'

In de natuurvisie beschrijft de Rijksoverheid in grote lijnen het natuurbeleid voor de komende 10 jaar. Kernpunt van de visie is een omslag in het denken: natuur hoort midden in de samenleving thuis.

Rijksnatuurvisie 2014 'Natuurlijk verder' ( PDF | 56 pagina's | 2,4 MB )