Beslisnota's bij Kamerbrief over uitbetaling schadeloosstelling onteigening SNS REAAL

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota's bij Kamerbrief over uitbetaling schadeloosstelling onteigening SNS REAAL (PDF | 18 pagina's | 10,2 MB)