Kamerbrief over uitbetaling schadeloosstelling onteigening SNS REAAL

Minister Kaag (Financiën) informeert de Tweede Kamer over de uitbetaling van schadeloosstelling aan houders van bepaalde effecten en vermogensbestanddelen voortvloeiend uit de onteigening van SNS REAAL in 2013. De Hoge Raad heeft op 21 april 2023 uitspraak gedaan in de cassatieprocedure over de vaststelling van de omvang van de schadeloosstelling.

Kamerbrief over uitbetaling schadeloosstelling onteigening SNS REAAL (PDF | 5 pagina's | 283 kB)