Natuur- en milieubeleidsplan Caribisch Nederland 2020-2030

Het Natuur- en milieubeleidsplan Caribisch Nederland 2020-2030 biedt een integraal kader dat ingaat op de verantwoordelijkheden, beleidsdoelstellingen en wettelijke verplichtingen die verband houden met het beheer van de natuurlijke omgeving in Caribisch Nederland (Bonaire, Saba en Sint Eustatius).

Natuur- en milieubeleidsplan Caribisch Nederland 2020-2030 (PDF | 52 pagina's | 3,7 MB)