Kamerbrief Natuur- en milieubeleidsplan Caribisch Nederland 2020-2030

Minister Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) biedt de Tweede Kamer het Natuur- en milieubeleidsplan Caribisch Nederland 2020-2030 aan. Zij doet dit mede namens de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.