Gezamenlijke Interbestuurlijke waardering van het Integrale Financiële Beeld (IFB)

Deze notitie geeft de gezamenlijke interbestuurlijke waardering weer van het Integrale Financiële Beeld Omgevingswet dat 12 maart 2021 naar de Eerste en Tweede Kamer is gestuurd.

Gezamenlijke Interbestuurlijke waardering van het Integrale Financiële Beeld (IFB) (PDF | 8 pagina's | 130 kB)