Eerdere beslisnota's bij I-strategie Rijk 2021-2025

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Eerdere beslisnota's bij I-strategie Rijk 2021-2025 (PDF | 5 pagina's | 1,8 MB)