Beslisnota bij Kamerbrief I-strategie Rijk 2021-2025

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief I-strategie Rijk 2021-2025 (PDF | 2 pagina's | 1,4 MB)