I-strategie Rijk 2021-2025

In deze I-strategie 2021-2025 staan de gezamenlijke prioriteiten van de Chief Information Officers (CIO's) van het rijk voor de informatievoorziening. Iedere prioriteit is uitgewerkt in een aantal actiepunten.

I-strategie Rijk 2021-2025 (PDF | 128 pagina's | 6,0 MB)