Beslisnota bij aanbiedingsbrief Kaderwetevaluaties Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank 2016-2020

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.   

Beslisnota bij aanbiedingsbrief Kaderwetevaluaties Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank 2016-2020 (PDF | 4 pagina's | 226 kB)