Kamerbrief over Kaderwetevaluaties Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank 2016-2020

Minister Hoekstra (Financiën) informeert de Tweede kamer over de bevindingen uit de evaluaties van de zelfstandige bestuursorganen (zbo) Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB), over de periode van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2020.

Kamerbrief over Kaderwetevaluaties Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank 2016-2020 (PDF | 5 pagina's | 322 kB)

De Kaderwet zelfstandige bestuursorganen bepaalt dat het functioneren van een zelfstandig bestuursorgaan (zbo) elke vijf jaar wordt geëvalueerd door de verantwoordelijke minister(s).