Reactie De Nederlandsche Bank (DNB) op evaluatierapport 2016-2020

De Kaderwet zelfstandige bestuursorganen bepaalt dat het functioneren van een zelfstandig bestuursorgaan (zbo) elke vijf jaar wordt geëvalueerd door de verantwoordelijke minister(s).