Evaluatie De Nederlandsche Bank (DNB) 2016-2020

De Kaderwet zelfstandige bestuursorganen bepaalt dat elke 5 jaar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het functioneren van een zelfstandig bestuursorgaan (zbo) wordt beoordeeld. De Nederlandsche Bank (DNB) is een zbo van het ministerie van Financiën.