Evaluatie De Nederlandsche Bank (DNB) 2016-2020

De Kaderwet zelfstandige bestuursorganen bepaalt dat elke 5 jaar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het functioneren van een zelfstandig bestuursorgaan (zbo) wordt beoordeeld. De Nederlandsche Bank (DNB) is een zbo van het ministerie van Financiën.

Evaluatie De Nederlandsche Bank (DNB) 2016-2020 (PDF | 60 pagina's | 1,3 MB)