Beslisnota kaders 3e tranche Programmatische Aanpak Grote Wateren

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota kaders 3e tranche Programmatische Aanpak Grote Wateren (PDF | 8 pagina's | 266 kB)