Beslisnota behorende bij de Kamerbrief over Hoofdlijnen beleid digitalisering

Beslisnota bij Kamerbrief Hoofdlijnen beleid digitalisering. In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota behorende bij de Kamerbrief over Hoofdlijnen beleid digitalisering (PDF | 2 pagina's | 210 kB)