Beslisnota bij Kamerbrief aanbieding ontwerp-Beleidsprogramma Klimaat

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief aanbieding ontwerp-Beleidsprogramma Klimaat (PDF | 2 pagina's | 201 kB)