1e Beslisnota bij Kamerbrief over volgende fase actieve openbaarmaking nota's

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

1e Beslisnota bij Kamerbrief over volgende fase actieve openbaarmaking nota's (PDF | 2 pagina's | 110 kB)