Beslisnota bij Kamerbrief Inhoudelijke contouren nationaal actieplan seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. 

Beslisnota bij Kamerbrief Inhoudelijke contouren nationaal actieplan seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld (PDF | 2 pagina's | 143 kB)