Kamerbrief over nationaal actieplan seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld

Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Van Gennip (SZW) informeren de Tweede Kamer over de overwegingen bij de invulling van het nationaal actieplan tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Zij doen dit de minister van Justitie en Veiligheid (JenV), de minister voor Rechtsbescherming, de minister voor Langdurige Zorg en Sport, de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs en de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en We tenschap (OCW).

Kamerbrief over nationaal actieplan seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld (PDF | 11 pagina's | 421 kB)