Beslisnota bij Kamerbrief verzoek spoedbehandeling wetsvoorstel verbod trustdienstverlening aan cliënten in Rusland en Belarus

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief verzoek spoedbehandeling wetsvoorstel verbod trustdienstverlening aan cliënten in Rusland en Belarus (PDF | 1 pagina | 590 kB)