Kamerbrief verzoek spoedbehandeling wetsvoorstel verbod trustdienstverlening aan cliënten in Rusland en Belarus

Minister Kaag (Financiën) verzoekt de Eerste Kamer het voorstel van wet tot wijziging van de Wet toezicht trustkantoren 2018 in verband met een spoedmaatregel om trustdienstverlening aan cliënten in de Russische Federatie of de Republiek Belarus te verbieden met spoed in behandeling te nemen.

Kamerbrief verzoek spoedbehandeling wetsvoorstel verbod trustdienstverlening aan cliënten in Rusland en Belarus (PDF | 1 pagina | 58 kB)